Centrale PABX

Chcesz zaoszczędzić na wewnętrznych połączeniach telekomunikacyjnych i na sprzęcie? To rozwiązanie jest dla Ciebie.


Schemat PABX

Przykładowa instalacja centrali.

Centrala PABX

Czym jest PABX?

PABX (Private Automated Branch Exchange) to lokalny, telefoniczny systemem komutacji przeznaczony dla firm, umożliwiający połączenia wzajemne, a także połączenia do zewnętrznej publicznej sieci telefonicznej PSTN.

Automatyczne centrale abonenckie mogą obsługiwać zarówno klasyczne urządzenia analogowe (telefony, telefaksy), jak i urządzenia cyfrowe (terminale ISDN, sieci cyfrowe) bez stosowania zewnętrznych modemów komunikacyjnych.

Automatyczne centrale telefoniczne budujemy na podstawie protokółu SIP (Session Initiation Protocol). Jest to protokół (standard) w telefonii VoIP umożliwiający zestawianie połączenia pomiędzy jednym lub wieloma użytkownikami sieci IP, PSTN lub ISDN.

Korzyści z PABX

 • Wykonanie połączenia z dowolnym spośród abonentów przyłączonych do centrali PABX bez ponoszenia kosztów taryfikacji.

 • Zwiększanie bez ograniczeń liczby abonentów w obrębie centrali prywatnej, bez uzgodnień telekomunikacyjnych.

 • Wykonanie połączenia z dowolnym spośród abonentów przyłączonych do centrali PABX bez ponoszenia kosztów taryfikacji.

 • Zwiększanie bez ograniczeń liczby abonentów w obrębie centrali prywatnej, bez uzgodnień telekomunikacyjnych.

 • Rozszerzanie funkcji centrali abonenckiej o nowe usługi i udogodnienia niezależnie od usług oferowanych przez operatora publicznego.

 • Wprowadzenie usług transmisji danych (przenoszenia) w środowisku i na obszarze objętym siecią abonencką według własnych potrzeb.

 • Prywatna taryfikacja usług zewnętrznych z możliwością szczegółowego rozliczenia (billing) i restrykcji dla indywidualnych abonentów sieci.

 • Daje możliwość zestawienia central o różnej pojemności, od kilkunastu numerów do kilkudziesięciu tysięcy abonentów.

Korzyści z SIP

 • Łatwiejsza instalacja i konfiguracja, niż ta oparta na prawach własności systemów telefonicznych.

 • Łatwiejszy w obsłudze dzięki sieciowej konfiguracji interfejsu.

 • Obniżenie kosztów połączeń.

 • Nie ma potrzeby instalowania oddzielnego okablowania - wystarczy wykorzystać istniejąca sieć komputerową.

 • Standardowy komputer może z łatwością obsługiwać dużą liczbę linii telefonicznych, zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych - po prostu dodaj więcej telefonów do swojej sieci, aby ją rozbudować.

 • Lepsza wydajność i obsługa klienta.

 • Lepszy przegląd aktualnego statusu systemu i połączeń.

 • Pozwala użytkownikom podłączyć wtyczkę telefonu, w dowolnym miejscu w biurze.

 • Dzięki wykorzystaniu Softphonów (specjalny program zainstalowany na Twoim komputerze, naśladujący telefon) nie ponosisz żadnych wydatków na sprzęt.

 • Daje możliwość zestawienia central o różnej pojemności, od kilkunastu numerów do kilkudziesięciu tysięcy abonentów.

Funkcje

PABX realizują między innymi następujące funkcje.

 • Call transfer
  Ręczne przełączenie przez odbiorcę rozmowy do innego abonenta.

 • Direct Inward Dialing
  Kierowanie rozmów wychodzących na wolne linie miejskie.

 • Voice Mail
  Poczta głosowa.

 • Follow-me
  Poszukiwanie, czyli w przypadku gdy nikt pod wybranym numerem nie odbierze słuchawki rozmowa kierowana jest na inny ustalony numer, potem ewentualnie na kolejny lub do poczty głosowej.

 • Call forwarding
  Kierowanie rozmowy na inny numer w przypadku nieobecności lub gdy numer jest zajęty.

 • Speed Dialing
  Szybkie wybieranie zapisanych w pamięci numerów.

 • Automatic ring back
  Automatyczne oddzwonienie w przypadku gdy zajęta linia się zwolni.

 • Night service
  Serwis nocny, czyli np. natychmiastowe kierowanie do poczty głosowej poza godzinami pracy.

 • Music on hold
  Nadawanie muzyki podczas oczekiwania na połączenie.

 • Call distribution
  Kierowanie rozmowy przychodzącej do wybranej grupy odbiorców.

 • Call waiting
  Funkcjonalność pozwalająca przerwać na chwilę rozmowę i odebrać połączenie z innym rozmówcą, który akurat próbuje się dodzwonić.

 • Call pick-up
  Pozwala odebrać przy pomocy własnego aparatu telefonicznego rozmowę przychodzącą na inny numer.

 • Call park
  Pozwala zawiesić prowadzona rozmowę nie rozłączając jej i podjąć ją z innego aparatu telefonicznego.

 • Call conferencing
  Pozwala na zrealizowanie połączenia pomiędzy wieloma aparatami telefonicznymi i prowadzenie wspólnej konwersacji.

 • Call accounting
  Rejestrowanie i rozliczanie rozmów wg numerów telefonów czasu trwania i kosztów.

Tytuł projektu: „rozwój spółki DPB Finance na rynku usług teleinformatycznych poprzez zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.”

Beneficjent: DPB Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Okres realizacji: 01.11.2014 r. – 31.07.2015r.
Ogólna wartość projektu: 1 184 613,00 PLN
Wartość dofinansowania: 441 168,00 PLN
Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Realizacja projektu pt. „Rozwój spółki DPB Finance na rynku usług teleinformatycznych poprzez zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.” pozwoliła Firmie DPB Finance na rozwój przedsiębiorstwa poprzez:

1. Wprowadzenie nowych produktów:

 • usługa powiadamiania - zaawansowany system dedykowany do automatycznego powiadamiania, ankietowania i gromadzenia danych.
 • usługi wirtualizacji stanowiska komputerowego wykorzystaniem serwerów klasy Green IT

2. Znaczące udoskonalenie dotychczas oferowanego produktu poprzez:

 • Wprowadzenie urządzeń Ipphone jako elementu usługi VOIP
 • Udoskonalenie obecnej centrali o systemy IVR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Napisz wiadomość: